Skjermbilder
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Enkel layout

Pridok EPJ er også tilpasset berøringsskjerm og mobile enheter.

Ingen forstyrrelser

Kun det du bruker 95% av tiden skal være i skjermflaten.