OM

Historie

Jørn Gilberg, spesialist i allmennmedisin og fastlege i Sarpsborg, Frode Gilberg, MSc Informasjonssikkerhet, Jørgen Gilberg, MSc Finansiering, og Dag Christensen, Ingeniør (ikke med på bildet), startet Pridok AS høsten 2013 etter å ha arbeidet med datamodellen til et nytt pasientjournalsystem siden 2012.

 

Frode, Dag og Jørgen har mange års erfaring med å lage fagsystemer, og med kunnskapen til Jørn som fastlege, var vi enige om at det er et stort behov for et tidsriktig journalsystem, tilpasset og optimalisert for den kliniske hverdagen.

 

Innovasjon Norge har bidratt med betydelige midler og vi har fått inn sterke investorer som sikrer selskapets utvikling.

 

Visjon

Pridok AS skal tilby morgendagens løsninger for kvalitativ og kvantitativ helsehjelp

 

Hovedstrategi

Hovedstrategien til Pridok AS er å betjene hele verdikjeden i primærhelsetjenesten.

 

Forretningsidé

Pridok AS skal levere det mest robuste, sikre, og brukervennlige journal-, prosess-, og fagsystem til primærhelsetjenesten.

 

Kontaktopplysninger:

Dag Christensen - dag@pridok.no +47 92 8482 45

Frode Gilberg - frode@pridok.no mob +47 93 2506 33

Jørgen Gilberg - jorgen@pridok.no +47 95 7979 70

Jørn Gilberg - jorn@pridok.no +47 69 972 000